Uniek als mens, weet je als geen ander
wat er in jou gebeurt.

Je voelt!

home

Haptonomie of 'de leer van de tast', gaat over voelen, voelen in de ruimste zin van het woord.

We gebruiken ons gevoel om onze omgeving, een situatie of andere mensen 'af te tasten'. We voelen ons ergens prettig of juist niet. Onze gevoelens geven informatie over hoe iets op een bepaald moment voor ons is.

In onze samenleving ligt het accent vooral op denken en doen. Voelen kan dan makkelijk ondersneeuwen in de waan van alledag. Door je meer bewust te worden van welke gevoelens en gedachten je gedrag bepalen, ben je eerder in staat andere keuzes te maken, als je dat zou willen.

In de haptotherapie streven we naar balans tussen voelen, denken en doen en we kiezen hiervoor de ingang van het voelen.